Lidgelden 2018

Beste leden,

Onderstaand de nieuwe lidgelden voor het jaar 2018.

  • Lidgeld getransplanteerden en ex VCRA leden 15 euro
  • Partner die aan de activiteiten deelneemt 15 euro
    (is met toesturing van ons ledenblad)
  • Gift getransplanteerden en ook steunende leden 40 euro
    (per gezin)
  • Met fiscaal attest en natuurlijk ook toezending van ons ledenblad
    Wel aanduiden op de overschrijving “gift 2018”

Graag stortingen vóór eind januari 2018.