Lidgelden en fiscale attesten

Bij een recent gehouden fiscale controle werd vastgesteld dat lidgelden geen aanleiding geven tot het uitreiken van een fiscaal attest; bijgevolg:

Leden getransplanteerden en ex VCRA

Lidgeld 15 euro per persoon – komt niet in aanmerking voor een fiscaal attest. Wie een fiscaal attest wenst dient bovenop een storting te doen van minimum 40 euro met de uitdrukkelijke vermelding dat het een gift betreft.

Steunende leden
Betalen uiteraard geen lidgeld. Een storting van minimum 40 euro geeft recht op een fiscaal attest mits uitdrukkelijke vermelding dat het om een gift gaat.

Banket
Vooreerst wensen wij onze verontschuldigingen aan te bieden aan Prof.Dr. Rodrigus en haar team voor het niet meer kunnen aanbieden van plaatsen op ons banket. De locatie was geschikt voor 46 personen wat gezien onze ervaring van de voorbije jaren ruim voldoende was.

Dit jaar echter liepen de inschrijvingen, mede door de deelname van meerdere nieuwe leden, vlot binnen en was eind oktober het maximum reeds bereikt.

Wij zullen in de toekomst hiermede zeker rekening houden bij de keuze van onze locatie.