Nieuws

Lidgelden en fiscale attesten

Bij een recent gehouden fiscale controle werd vastgesteld dat lidgelden geen aanleiding geven tot het uitreiken van een fiscaal attest; bijgevolg:

Leden getransplanteerden en ex VCRA

Lidgeld 15 euro per persoon – komt niet in aanmerking voor een fiscaal attest. Wie een fiscaal attest wenst dient bovenop een storting te doen van minimum 40 euro met de uitdrukkelijke vermelding dat het een gift betreft.

Steunende leden
Betalen uiteraard geen lidgeld. Een storting van minimum 40 euro geeft recht op een fiscaal attest mits uitdrukkelijke vermelding dat het om een gift gaat.

Banket
Vooreerst wensen wij onze verontschuldigingen aan te bieden aan Prof.Dr. Rodrigus en haar team voor het niet meer kunnen aanbieden van plaatsen op ons banket. De locatie was geschikt voor 46 personen wat gezien onze ervaring van de voorbije jaren ruim voldoende was.

Dit jaar echter liepen de inschrijvingen, mede door de deelname van meerdere nieuwe leden, vlot binnen en was eind oktober het maximum reeds bereikt.

Wij zullen in de toekomst hiermede zeker rekening houden bij de keuze van onze locatie.

Nieuwe activiteiten

Valentijn info stand in het UZA

Op 12-13 en 14 februari 2019 houden wij weer onze info- en verkoopstand ter gelegenheid van Valentijn in de inkomhal van het UZA.

Hier kunnen de bezoekers van het UZA bij ons weer alle info krijgen in verband met donorschap en transplantaties.

Alsook worden hier kleine attribuutjes aangeboden om onze kas wat te spijzen.

Iedereen is welkom om ons aldaar een bezoekje te brengen.

Graag wensen wij enkele vrijwilligers om onze stand te bemannen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Julia Goyvaerts, waarvoor dank. (onder voorbehoud van toelating door het UZA)

Jaarlijks banket op 8 december 2018

Op zaterdag 8 december houden wij ons jaarlijks feestelijk banket.

Plaats: Restaurant ’t Schoon Verdiep – Tuyaertsstraat 26 2850 Boom.

Aanvang vanaf 18.30 uur.

De plaatsen zijn beperkt tot 45 personen, dus snel inschrijven is de boodschap.
In bijlage van dit tijdschrift de inschrijvingsbrief met alle details.
Gelieve deze ingevuld terug te sturen voor 31 oktober aanstaande naar “VHLA vzw Oud Kerkhoflaan 37 2650 Edegem” ofwel en bij voorkeur te antwoorden per e-mail naar rodiso@skynet.be (of eventueel naar edmond.van.put@telenet.be)

Parking in de nabijheid van het restaurant (Varkensmarkt).

Wij verwachten u aldaar.

Jaarlijks banket 2 december 2017

In de feestzalen van “De Basiliek” te Edegem werd ons jaarlijks banket gehouden.
50 personen namen deel aan ons feestgebeuren.
Alles weer piekfijn verzorgd door de mensen van het hotel.
Cava of fruitsap en een mooi assortiment van koude en warme hapjes, brachten iedereen in feestelijke stemming.

Aan tafel nu voor ons keuzemenu.
Eerst een lekker soepje en nadien het eerste gerecht. Men kon kiezen uit plat en bruisend water, witte of rode wijn en voor sommigen een fris colatje.

Tijd dan voor een korte welkomsspeech door onze voorzitter Guy Van Honsté.
Hierbij werd FILIP VOS gevierd voor zijn 5 jarige harttransplantatie.

Nadien een tweede keuzegerecht, gevolgd door een lekker nagerecht, mokka, thee en versnaperingen.

Wij denken dat iedereen zeer tevreden was en langzaamaan werd het dan tijd om huiswaarts te vertrekken.

Hopelijk tot volgend jaar.

Nieuwjaarsreceptie met worstenbroden en appelbollen

In de zaal van hotel-restaurant “De Basiliek”. Hovestraat 69  2650 Edegem (tegenover de kerk).
Aanvang +- 18.30 uur.

Gelieve uw voorkeur door te geven aan Eddy Van Put of Louis Dillen dit voor 13 januari 2018.

Keuze tussen 1 (of) 2 enkel/dubbel worstenbrood en/of 1 (of) 2 appelbrood
Aanduiden wat jullie eerst willen eten!  

Max. 2 stuks/persoon.

Gelieve als inschrijving 5 euro per pers. te storten op onze bankrekening.
Kom het nieuwe jaar in de VHLA inzetten, wij verwachten jullie.

Jaarlijks banket

Ons jaarlijks banket vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 december 2017.
Plaats van het gebeuren: Hotel-Restaurant De Basiliek op het Gemeenteplein te Edegem. Zie bijgevoegde brief met keuze menu’s in het VHLA magazine.

Noteer en houdt de volgende datum vrij:
Nieuwjaarsreceptie met worstenbroden en/of appelbollen op 20 januari 2018. Details volgen in ons tijdschrijft van 1 januari 2018.

Jaarlijks banket

Ons jaarlijks banket vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 december 2017.

Plaats van het gebeuren:
Hotel-Restaurant De Basiliek
Gemeenteplein te Edegem

In ons tijdschrift van 1 oktober krijgt u alle details, met inschrijvingsformulier en keuzemenu. Hou deze datum alvast vrij!

Bezoek aan de Stadsbrouwerij De Koninck

Beste leden,

Op donderdag 12 oktober organiseren wij een bezoek aan Stadsbrouwerij De Koninck. Dit bezoek zal starten aan de brouwerij om 14.00 uur.

Sinds 1833 is deze brouwerij een echte Antwerpse icoon. Nu kan je er terecht voor een interactieve tour doorheen 10 belevingsruimtes.
De unieke band met ’t Stad en het verhaal van het ‘Bolleke’ worden op een authentieke manier belicht. Het bezoek duurt ong. 75 à 90 minuten, met degustatie. Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Adres:

Mechelsesteenweg 291, 2018 te Antwerpen.

Kosten:
Leden: 5 euro per pers.
Niet-leden: 10 euro per pers.

Inschrijven voor uiterlijk 1 oktober aub.