Lidgelden en Giften 2021

Getransplanteerden en vroegere VCRA leden:
15 euro lidgeld/persoon (of per gezin gift 40 euro)

Overige leden:
Alle verdere leden zijn steunende leden en betalen 40 euro
(of gift 40 euro). Giften telkens met fiscaal attest.

Alle leden krijgen ons 3 maandelijks tijdschrift.

Wij hopen dat jullie voor eind januari 2021 deze bijdrage
willen storten op onze bankrekening, waarvoor dank.

NOTEER:

Vanaf 2021 hebben wij nog slechts één bankrekening:
KBC BE60402203940170.

Gelieve alle betalingen op deze rekening te verrichten, waarvoor dank.