Lidgelden en Giften 2021

Getransplanteerden en vroegere VCRA leden:
15 euro lidgeld/persoon (of per gezin gift 40 euro)

Overige leden:
Alle verdere leden zijn steunende leden en betalen 40 euro
(of gift 40 euro). Giften telkens met fiscaal attest.

Alle leden krijgen ons 3 maandelijks tijdschrift.

Wij hopen dat jullie voor eind januari 2021 deze bijdrage
willen storten op onze bankrekening, waarvoor dank.

NOTEER:

Vanaf 2021 hebben wij nog slechts één bankrekening:
KBC BE60402203940170.

Gelieve alle betalingen op deze rekening te verrichten, waarvoor dank.

Nieuwjaarsgroet

Beste vrienden,

Wij hebben afscheid genomen van 2020, een jaar om vlug te vergeten. Wij hopen dat jullie intussen allemaal nog in goede gezondheid verkeren en wensen dat 2021 voor jullie beter moge zijn op alle gebied.

In 2020 konden wij spijtig genoeg maar één activiteit inrichten, nl. het bezoek aan Brugge. Gelukkig was dit een succes.
Het hoofddoel “Ons jaarlijks banket” moest zelfs in december worden afgelast wegens de Corona richtlijnen. Nu, op het eind van 2021 bestaat de vereniging 25 jaar! Hopelijk kunnen we dan uitgebreid vieren?

Tot ziens – Het VHLA bestuur

Vaste activiteiten 1ste kwartaal

Zwemmen
Op vrijdag tussen 17.30-18.30 uur, in het Sportcentrum “De Nachtegael”, Duffelsesteenweg 145 te 2550 Kontich. Nadien een gezellige babbel mogelijk.

Bowling
Elke vierde woensdagavond van de maand, wordt er gebowld in de zaal van “WIMA 2.0”gelegen op de Boomsestwg. te 2627 Schelle. Aanvang te 20 uur. Speeldag in maart: 25/3

Wandelen
Elke zondagmorgen, als het weer het toelaat, kan er deelgenomen worden aan een uitge-stippelde wandeling (4, 6, 8 km of meer) met de nodige stop- en bevoorradings-plaatsen. Contacteer hiervoor Julia Dillen-Goyvaerts.

Badminton
Deze activiteit wordt momenteel spijtig genoeg stopgezet.Te weinig valide deelnemers. Misschien later? Geïnteresseerden ?

Dansen
Schoten – Sporthal Vordensteyn – Vordensteynstraat 78. Elke dinsdag van 17.30 tot 19.30 uur. Verantwoordelijke Hugo Beyers (03 647 27 79). Deze activiteit staat ook op een laag pitje)