Doelstellingen

Op verzoek en in samenwerking met de afdelingen cardiochirurgie, cardiologie en cardiale revalidatie werd onze vereniging in 1996 opgericht in de schoot van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (U.Z.A.) Tot op heden, werden in het Antwerpse U.Z. naast enkele longtransplantaties, tientallen lever- en harttransplantaties uitgevoerd. De VHLA verenigt een groot aantal van deze getransplanteerden. Daarnaast telt zij onder haar leden kandidaat-transplanten, familieleden, sympathisanten, verplegend personeel en artsen van het ziekenhuis.

De VHLA streeft naar het behartigen van de volgende doelstellingen:

  • De kandidaat hart- long en levertransplanten en hun familie voor en na de ingreep moreel en emotioneel bijstaan, door het verstrekken van informatie over de verschillende aspecten van de ingreep.
  • Het verlenen van ondersteuning aan getransplanteerden en familie door tussenkomsten en het ter beschikking stellen van materiaal dat niet voorzien is door het hospitaal, bijvoorbeeld een infuuspomp.
  • Orgaan- en weefselschenking stimuleren bij een breder publiek door ondermeer de positieve resultaten van de reeds gerealiseerde transplantaties voor te stellen.
  • Contacten met medische en chirurgische teams aanhalen en onderlinge ervaring en kennis delen om zo nog betere resultaten te behalen.
  • Het organiseren van sociale en culturele activiteiten, alsook aangepaste sporten beoefenen.
  • De solidariteit, vriendschapsbanden en onderlinge hulp tussen de getransplanteerden in stand houden.
  • De communicatie en informatie-overdracht bevorderen door het uitgeven van een ledenblad met specifieke en algemene informatie.
  • Op regelmatige tijdstippen een informatie- en verkoopsstand inrichten en dit op verschillende locaties zoals bijvoorbeeld aan het onthaal van het ziekenhuis.
  • Het verwerven van fondsen en organiseren van benefietacties. Dit geeft ons meer financiële draagkracht om onze doelstellingen te kunnen realiseren.