Giften

Steunt u de VHLA en haar doelstellingen? Draag een steentje bij en wordt lid van onze vereniging. Dankzij uw lidmaatschap kunnen wij onze activiteiten in de toekomst blijven voorzetten. Lidmaatschap bedraagt slechts 15,00 euro per persoon. Zij die onze vereniging willen steunen in haar werking, kunnen een fiscaalaftrekbare gift doen. Dit via het onderstaande rekeningnummer:

Bankrekening:
BE60 4022 0394 0170, KREDBEBB

De bedrijven die onze vereniging genegen zijn kunnen ook hun steentje bijdragen. De namen zullen vermeld worden in ons magazine en op de website

Onze verenigng werd door het ministerie van financiën erkend als zelfhulpgroep en verleende ons de toelating voor het verstrekken van fiscale attesten, waardoor giften van minimum 40 euro van de inkomsten in de personen- belasting mogen worden afgetrokken. Jaarlijks, voor eind februari verzenden wij deze attesten voor het totaal bedrag aan gestorte giften in de loop van het voorgaande jaar.